هزار قله
  • 1399/03/27
کتاب حاضر خاطرات رزمندگان و شهداي هشت سال جنگ تحميلي مي باشد که با نثري روان به رشته تحرير در آمده است.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر تحریر خیال
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۹۳
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان