مردی از جنس نور
  • 1399/03/27
کتاب حاضر در خصوص زندگي نامه و خاطرات شهيد عبدالرضا محمدي مي باشد ايشان در سال ‎۱۳۴۸متولد شده و در سال ‎۱۳۶۵ به شهادت رسيده اند.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر فرخ شهر، جهان بین
نوبت چاپ None
محل انتشار
سال انتشار ۱۳۹۴
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان