از خاک بپرس! ...
  • 1399/03/27
کتاب حاضر در خصوص خاطرات عباس روحي‌دهبنه از دوران دفاع مقدس و روزهاي جنگ مي باشد.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر گوهر ماندگار
نوبت چاپ None
محل انتشار قم
سال انتشار ۱۳۹۳
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان