مرواریدهای پنهان
  • 1399/03/27
کتاب حاضر توصيف زندگاني و شخصيت برخي از زنان شهيده از استان لرستان است. در اين نوشتار به بيان ابعادي از زندگي‌نامه شهيده ثروت احمديان فر و برخي ديگر از زنان شهيده از استان لرستان پرداخته شده و داستان‌هاي کوتاهي از رشادت‌هاي آنان در طول جنگ هشت ساله بين اي
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر آیین احمد (ص)
نوبت چاپ None
محل انتشار قم
سال انتشار ۱۳۹۳
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان