متوسلیان
  • 1399/03/27
اين کتاب دربردارنده اطلاعات مختصري از شهيد احمد متوسليان است. او در سال ‎۱۳۳۲ متولد شده و در سال ‎۱۳۶۱ جاويد الاثر شده است.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری مجموعه خاطرات، ۱۶
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر یا زهرا (س)
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۹۳
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان