شعر زندگی است
  • 1399/03/27
اين کتاب دربردارنده ‎۸۸ شعر از حسين فاتحي است درباره ارزش هايي چون تقوا و بزرگان سرزمين ما که شامل شهداي دوران دفاع مقدس نيز هستند.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر سپینود
نوبت چاپ None
محل انتشار قم
سال انتشار ۱۳۹۳
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان