معراج: دفتر دوم یادواره سردار رشید اسلام شهید حاج اسدالله هاشمی
  • 1399/03/27
اين کتاب دربردارنده اطلاعات شهيد اسدالله هاشمي از دوران حضورش در جبهه هاي نبرد است. اين خاطرات از زبان بازماندگان و هم رزمان وي نقل شده است.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی.واحد ثبت وقایع جنگ
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۶۸
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان