تاصبح اشراق
  • 1399/03/27
کتاب حاضر از ابتداي شروع جنگ تحميلي و انجام عملياتهاي مختلف در دوران دفاع مقدس ، باز پس گيري خرمشهر تا پايان دوران دفاع مقدس مطالبي را به صورت کامل و دقيق بيان نموده است.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر [بی‌نا]
نوبت چاپ None
محل انتشار بی‌جا
سال انتشار ۱۳?
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان