سویه‌های تاریخ نگاری انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات همایش(تاریخ نگاری انقلاب اسلامی)
  • 1399/03/27
انقلاب اسلامي در شمار محدود حوادث تاريخي روزگار اخير است که بيش‌ترين نوشته‌ها و آثار مرتبط با آن پديد آمده است. با اين حال ضروري است با ارزيابي و نقادي عالمانه در اين باب، زمينة شکوفايي و رونق روزافزون آن پديد آيد. کتاب حاضر مجموعة ‎۲۶ مقاله است که در هما
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری خانه کتاب، ۱۹۰
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر خانه کتاب
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۸۸
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان