جزایر سه گانه ایرانی: پیشینه تاریخی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک
  • 1399/03/27
در اين کتاب با جغرافياي سياسي خليج فارس و کشورهاي هم جوار، پيشينه تاريخي جزاير سه گانه از ابتدا تا امروز، مسئله جزاير سه گانه در روابط ايران و انگلستان و غيره بيشتر آشنا مي شويم. در گذر تاريخ، آب هاي نيلگون خليج فارس و جزاير آن، به دليل موقعيت راهبرديشان،
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر کانون اندیشه جوان
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۹۵
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان