شیمی در حلبچه فیزیک در هیروشیما
  • 1399/03/27
کتاب حاضر مجموعه اشعاري به سبک شعر نو مي باشد که در خصوص جنگ ايران و عراق و حوادث آن زمان است و با اتفاقات سياسي و حوادث زمان حال مقايسه شده است.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر نظری
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۹۵
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان