نیزار سوزان
  • 1399/03/27
کتاب حاضر مجموعه خاطرات سروان احمد فرحان در خصوص جنگ عراق عليه ايران مي باشد که در اين کتاب به جنايت ها و رفتارهاي خصمانه با مردم ايران اشاره شده است و مي توان گفت جنگ را از نگاهي ديگر که مربوط به افسران عراقي بيان کرد.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری دفتر ادبيات و هنر مقاومت، ۱۵۵، خاطرات
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه هنری
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۷۸
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان