در چند قدمی خرمشهر: روایت کریم نصر
  • 1399/03/27
کتاب حاضر از زبان سردار کريم نصر در خصوص فتح خرمشهر و حوادث آن دوران مي باشد که در اين کتاب با نثري روان به بخشي از اتفاقات و رويدادها و شهامتهاي رزمندگان اسلام در روز سوم خرداد پرداخته شده است.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری فاتحان خرمشهر.، ۳۵
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۸۷
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان