فلش کارت: نشان افتخار: مجموعه خاطرات شهدای غرب کشور
  • 1399/03/27
اين مجموعه فلش کارت هاي خاطرات شهداي غرب کشور است که به همراه عکس بيان شده اند.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری مجموعه خاطرات کوتاه و موضوعي جهاد و شهادت، ۱۷
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر موسسه فرهنگی مطاف عشق
نوبت چاپ None
محل انتشار قم
سال انتشار ۱۳‎؟
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان