ستارگان بهبهو: خاطرات آزادگان سرفراز بهبهان
  • 1399/03/27
کتاب حاضر، حاوي سرگذشتي کوتاه به همراه خاطرات آزادگان سرافراز شهرستان بهبهان مي باشد که به دوران پر افتخار اسارت اين عزيزان در دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران مي پردازد.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر پیام آزادگان
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۹۶
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان