داوود آبادی به روایت همسر
  • 1399/03/27
کتاب حاضر؛ پيرامون زندگينامه و خاطرات به جا مانده از شهيد حسين‌علي داوودآباداي از شهداي جنگ تحميلي عراق عليه ايران مي باشد که از زبان همسر ايشان به رشته تحرير درآمده است.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری نيمه پنهان ماه، ۳۱
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر روایت فتح
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۹۶
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان