چند روایت درخشان از یک مرد: بر اساس زندگی شهید سرلشگر خلبان محسن درخشان
  • 1399/03/27
کتاب حاضر؛ پيرامون زندگي شهيد سرلشگر خلبان محسن درخشان که از تولد تا شهادتش را در قالب خاطرات به رشته تحرير درآورده است.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر موسسه فرهنگی هنری و انتشارات سوره سبز
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۹۱
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان