نخل‌های ایثار
  • 1399/03/27
این کتاب شامل زندگي‌نامه، خاطرات و وصيت‌نامه و تصاوير برخي از شهداي جهادکشاورزي شهرستان آبادان است که به نقل از خانواده و نزديکان آنان بازگو گرديده است.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی براساس زندگی‌نامه و خاطرات شهدای جهاد کشاورزی آبادان
شماره جلد

ناشر لوح محفوظ
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۸۴
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان